Bedre indeklima

på kontoret - og alle andre steder

En forbedring af dit indeklima starter her

Vores sensor RoomAlyzer FULL sender helt uden brug af ledninger og wifi og måler på i alt otte værdier:
Temperatur • luftfugtighed • reel CO2 • TVOC • lyd • lysfarve • lysstyrke • tilstedeværelse i lokalet.

Sensoren afleverer alle dine data i RoomAlyzer-systemet. Hvis du vil have det, kan den også aflevere i OS2, DALUX FM, Pronestor, EnergyKey og mange flere.

RoomAlyzer FULLs data hjælper dig med at sætte ind der, hvor der er mest brug for det på dit kontor eller på din arbejdsplads:

 • Håndtering af indeklima-klager

 • Overblik over, hvor du får mest ud af at forbedre klimaet

 • Tjek af dine anlæg: Performer CTS’en, som den skal?

 • Varme-advarsel: 1 grad sparer 5% på varmeregningen

 • Nudging til udluftning vha. enten skærm eller sensor-blink

 • Skimmel-forebyggelse med sms-/mailadvarsel

 • DGNB: Styrk din certificering ved at måle på seks værdier på en gang og få data serveret i en DGNB-rapport

 • Og meget mere ...

Alt-i-en-sensor og data til mange ting

'Data i stedet for debat', siger vi nogle gange i IoT Fabrikken, og det er ikke for at forklejne andre menneskers følelser og fornemmelser. Men simpelthen fordi data giver et langt bedre og mere objektivt grundlag at arbejde ud fra, når det gælder så fundamentale ting som indeklima.

Hvis du arbejder med drift, så ved du, at indeklimaet på arbejdspladsen ofte er kilde til mange diskussioner. Og det giver god mening, for det drejer sig om arbejdsmiljøet for alle i bygningen. Et godt fysisk indeklima mindsker sygefravær og øger velvære og produktivitet hos medarbejderne, mens et dårligt eller bare for tørt indeklima resulterer i mindre trivsel og klager. Det tager både din og medarbejdernes tid og energi.

RoomAlyzer Full Billede
RoomAlyzer Full Billede

Du får dokumentation og kan handle - bedre indeklima hurtigt

Dokumentation for, at indeklimaet er i orden, er et vigtigt arbejdsredskab til at afgøre diskussioner. Men det er mindst ligeså vigtigt at vide, hvis indeklimaet ikke er godt nok. Her kan data for eksempel hjælpe dig med at vise, at jeres anlæg skal indstilles bedre. Ikke sjældent oplever vi, at selvom du har CTS og dermed overvågning af din bygning, så er der fejl i indstillingerne, og derfor er der brug for tjek-målinger af, om f.eks. CO2-niveauet er, som CTS'en viser. Data kan også hjælpe dig med at dokumentere, at du har brug for flere midler i driften til at forbedre trivslen og arbejdsmiljøet. Under alle omstændigheder kan du på en enkel måde identificere, hvor du skal lægge vægten, når det gælder indeklimaet.

MICRO måler diskret på temperatur og luftfugtighed

Hvis du har brug for at måle basalt indeklima på en måde, der er så godt som usynlig, kan vi tilbyde dig MICRO indeklimasensor. Den vejer bare tre gram og er på størrelse med et frimærke. Sensoren er trådløs og måler på temperatur og luftfugtighed i blandt andet montrer, udstillinger, rør, kanaler og på køl.

MICRO indeklimasensor er helt trådløs og finder vej til nettet via en Cloud Connector, som håndterer mange sensorer og kvadratmeter på en gang. Den har op til 10 års batterilevetid og afleverer - ligesom alle vores andre sensorer - data i det overskuelige RoomAlyzer-system. Du kan også få advarsler tilsendt på mail og sms, når noget ikke er, som det skal være.

Enkel installation - uden ledninger og wifi 

En af de store fordele ved vores indeklima-sensorer er, at alle kan installere dem på ganske kort tid. For både RoomAlyzer FULL (vores største sensor, der måler på otte værdier) og RoomAlyzer MINI (der måler på temperatur, luftfugtighed og tilstedeværelse) gælder, at de blot skal have et navn i RoomAlyzer-systemet og dernæst aktiveres med en magnet. Efter et grønt blik er de i gang med at sende, og du får data, hvor du gerne vil have dem: På telefonen i vores app eller på webapp på din pc. 

Fordi du er helt fri for ledninger, skal du ikke bruge penge på hjælp til opsætning. Samtidig er det en sikkerheds-fordel, at vi undgår wifi og dermed aldrig kommer i berøring med dine øvrige systemer. 

Når du bestiller, pakker vi sensorerne til dig og inkluderer alt, hvad du skal bruge, i pakken. Med i prisen er et online opstartsmøde for så mange personer, som du har brug for, og fuld løbende support på både mail og telefon.

Data der gør dit indeklima overskueligt 

Der kan være mange årsager til, at du gerne vil måle på dit indeklima. Alt fra indeklima-klager til eftersyn af anlæg og forbedringer af arbejdsmiljø og trivsel. RoomAlyzer-systemet er bygget på input fra kunder, der arbejder med drift i både kommuner, virksomheder, rådgivningsvirksomheder, boligselskaber, museer og mange flere. 

I systemet har du blandt andet adgang til : 

 • Indeklima-rapporter på daglig, ugentlig og månedlig basis

 • Arkiv med alle dine data 

 • Afvigelsesrapporter, der viser præcis, hvor problemerne er

 • DGNB-rapporter udarbejdet af fagfolk. Bilag til din certificering

 • Grafer hvor du med få klik kan se data fra 1 dag til 1 år

 • Skimmelrisiko-modul

 • Preservation index (TWPI) til dig, der er på et museum 

 • Og meget mere. 

Godt indeklima på arbejdspladsen - praktiske tips og tal

Indeklimaet er centralt for et godt fysisk arbejdsmiljø. Her er nogle ting, du kan gøre for at forbedre det fysiske klima på din arbejdsplads, og også nogle af de tal, du med fordel kan være opmærksom og måle på

 • Ventilation: Sørg for, at din arbejdsplads er godt ventileret for at undgå for meget CO2 og TVOC (flygtige organiske forbindelser) samt fugt og skimmelsvamp, som kan skabe dårlig luftkvalitet og forårsage sundhedsproblemer. Data kan vise dig, om ventilationen er rigtigt indstillet, både om den rammer det rigtige niveau, og om den kører på de rigtige tidspunkter.

 • Temperaturkontrol: En for høj eller for lav temperatur kan påvirke produktiviteten og medarbejdernes helbred. Samtidig er varmen dyr, og mange arbejdspladser er blevet pålagt at skrue ned til 19 grader. Ifølge Arbejdstilsynet skal temperaturen på de fleste arbejdspladser helst ligge mellem 18 og 26 grader for at sikre trivsel.

 • Luftfugtighed: Fugten spiller en stor rolle for, hvor hurtigt vira udvikler sig i lokalet. Vi ved, at en luftfugtighed over 40% RH og under 60% RH giver den bedste smitteforebyggelse. Det kan dog være svært at styre, da luftfugtighed påvirkes af det udendørs vejr.

 • CO2 og TVOC: Det er begge værdier, der er afgørende for sundheden og som kan holdes nede med tilstrækkelig ventilation. Helst mekanisk, men regelmæssig udluftning kan også gøre en stor forskel. Ifølge Arbejdstilsynet skal CO2-niveauet helst ligger under 1000 ppm. Samtidig ved vi, at det også er sundest at holde TVOC-niveauet under 700 ppb. TVOC (Total Volatile Organic Compounds) kan både være ting som prutter, parfume og håndsprit, men også afgasning fra arbejdspladsen.

 • Korrekt belysning: Ved de fleste typer arbejde ligger de krævede værdier på 200 eller 500 lux. Gang-arealer kræver dog kun 100 lux. Det klassiske kontorarbejde, hvor der indgår vedvarende læsning, kræver 500 lux.

 • Støjniveau: Arbejder du på kontor og sidder i storrumskontor, lyder anbefalingen på et støjniveau på 45-50 dB(A) (altså decibel). Du må ifølge støjbekendtgørelsen aldrig udsættes for daglig støj på mere end 85 dB(A) på jobbet. Støj kan reduceres med forskellige former støj-absorberende plader (kan blandt andet laves som et maleri), men også ved at uddele nogle gode, enkle retningslinjer for, hvordan alle udviser mest hensyn ved at tale lavt og så videre. Ofte hjælper en lille seddel på hvert bord.