DGNB

Enkle data direkte i indbakken

RoomAlyzer gør arbejdet med DGNB Drift nemmere

Et stigende antal af vores kunder bruger RoomAlyzers sensorer og data i arbejdet med DGNB-BIU eller DGNB Drift, som certificeringen som oftest kaldes på dansk. Og det giver god mening. Vores største sensor, RoomAlyzer FULL, måler nemlig på hele seks indeklimaværdier, som du får points for i din DGNB Drift-certificering. Det er temperatur, luftfugtighed, CO2 (reel), TVOC, lyd og lys. Du får fire points for hver værdi i din certificering og kan altså nøjes med at sætte en enkelt sensor op i stedet for flere.

For at gøre det så let som muligt for dig at arbejde med data, når du er færdig med at måle, har vi sammen med vores kunder udviklet en DGNB-rapport, som du med få klik kan indstille, så den giver dig præcis de data, der er brug for i dit tilfælde.

Det vil altså sige, at du kan få en rapport, der viser data for præcis de dage, de tidspunkter/klokkeslæt og de grænseværdier, du undersøger i forbindelse med din DGNB Drift. Rapporten bliver sendt til dig på mail og ankommer i pdf-format, så den er lige til at lægge ved som bilag til dine certificerings-papirer. Du slipper altså for selv at skulle sidde og sætte data sammen i f.eks. Excel eller lignende og kan i stedet bruge tiden på at udarbejde den handlingsplan, der skal følge med dine måle-resultater.

Et par fakta om DGNB, og hvad det betyder

Vi får mange henvendelser om DGNB, både fra kunder, der allerede er i gang med deres certificering, og fra andre, der overvejer at gå i gang og som gerne vil have mere vejledning i, hvad DGNB egentlig er, og som også gerne vil godt fra start, så certificerings-arbejdet ikke tager mere tid end nødvendigt. Den daglige drift af vores bygninger fylder jo stadig, så det er også vigtigt at gøre indsatsen så effektiv som muligt.

Overordnet går DGNB ud på at gøre vores mange bygninger - både gamle og nye - så bæredygtige som muligt. Arkitekter, bygherrer, ejere og driftsfolk er alle sammen på udkig efter løsninger, som kan hjælpe med at skabe mere bæredygtigt byggeri, og en af de metoder, der for alvor er ved at slå sit navn fast her i Danmark, er certificeringssystemet DGNB.

DGNB er en tysk certificering for bæredygtigt byggeri. Forkortelsen står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, og den vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt i et certificeringssystem, der vurderer bæredygtigheden af bygninger og bydele. DGNB blev grundlagt i 2007 som en nonprofit-organisation med base i Stuttgart i Tyskland, og det er siden blevet en af de mest anerkendte bæredygtighedscertificeringer i Europa.

Der er forskellige typer DGNB-certificeringer, og den, som vi i IoT Fabrikken, kan bidrage til, er DGNB Drift (DGNB-BIU). Her er en af hjørnestenene nemlig måling af indeklima og iværksættelse af en handlingsplan, der skal forbedre indeklimaet, både med hensyn til grøn energi og trivsel. Vi kan måle seks indeklimaværdier med en enkelt sensor og samtidig sende dig data i din indbakke i en egentlig DGNB-rapport.

DGNB i Danmark og typer af certificeringer

Her i Danmark er det Rådet for Bæredygtigt Byggeri (tidl. Green Building Denmark), der står for den danske udgave af DGNB, herunder DGNB Bygninger i Drift, som er en frivillig certificering, hvor du arbejder med at optimere driften af dine bygninger både med henblik på at øge bæredygtigheden og komforten for de mennesker, der opholder sig i bygningen.

Der er i alt fem typer DGNB-certificeringer:

Nye bygninger og omfattende renoveringer: Alle typer af nye bygninger kan certificeres indenfor grupperne: Kontorbygninger, beboelse, uddannelse, børneinstitutioner, hotel og butik.

Bygninger i Drift (BIU): Kan anvendes for alle bygningstyper og er udviklet for at hjælpe bygningsejere, -operatører og -brugere med en bæredygtig og handlingsorienteret ejendomsstrategi med processen: Plan, Do, Check og Act.

Byområder: Her handler det om bæredygtighed i byudviklingen efter fem kriterier: Proceskvalitet, miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, sociokulturel og funktionel kvalitet og teknisk kvalitet.

Villa: Her opereres der med 12 kriterier for nybyggede enfamiliehuse, flerfamiliehuse, mindre klyngeboligprojekter og fritidshuse.

Rum: Et nyt certificeringssystem for renovering af og indretning af lejemål. Her handler det især om at forlænge levetiden på inventar og materialer i kontorlejemål.

Du kan læse mere om de enkelte certificeringer hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Den danske DGNB Drift-manual

Manualen, som du kan få fra Rådet for Bæredygtigt Byggeri, er bygget op omkring en PDCA-cyklus (Plan, Do, Check, Act):

1. Plan: Definer specifikke performancemål for de respektive emner

2. Do: Registrer driftsdata

3. Check: Analyser driftsdata og evaluer opnåelse af performancemål

4: Act: Definer aktioner til optimering af driften

Med denne PDCA-tilgang optimeres og certificeres bygningen løbende. Ifølge DK-GBC bidrager DGNB Drift, til 11 ud af FN´s 17 verdensmål.

Du kan finde manualen for DGNB Drift her.

Niveauer indenfor DGNB Drift

Ordningen er delt op fire niveauer:

DGNB Bronze: Fra performanceindex på mindst 35%

DGNB Sølv: Fra performanceindex på mindst 50%

DGNB Guld: Fra performanceindex på mindst 65%

DGNB Platin: Fra performanceindex på mindst 80%

DGNB-certificering giver adskillige fordele for bygningsejere, udviklere og beboere, herunder:

Forbedret bæredygtighed: DGNB-certificering betyder en bæredygtig byggepraksis, hvilket reducerer en bygnings miljøpåvirkning og forbedrer dens overordnede bæredygtighed.

Markedsføring: DGNB-certificering er anerkendt globalt, og den kan forbedre en bygnings salgbarhed og gensalgsværdi. Dette kan betyde en betydelig gevinst ved et salg.

Reducerede driftsomkostninger: Bæredygtig byggepraksis kan reducere en bygnings driftsomkostninger, herunder energi- og vandforbrug, hvilket fører til omkostningsbesparelser over tid. Kloge bygninger sparer penge!

Sundere indeklima: DGNB-certificeringer omfatter krav til indendørs luftkvalitet, akustik og termisk komfort (dvs varme- og kuldeforhold), hvilket kan forbedre sundheden og komforten for bygningens brugere.

Større socialt ansvar: DGNB-certificering fremmer social ansvarlighed, herunder krav til tilgængelighed og social inklusion, og den tilskynder til brug af lokale materialer og ressourcer. Vi har også lavet en lille guide til hvad ESG er og står for. Den kan du læse her.

Hvad er fordelene ved en DGNB-certificering?